You are here

Nyttiga länkar

Nyttiga länkar

Vid nödfall 112
Astrid Lindgrens Barnsjukhus 08 517 700 00
Sjukvårdsrådgivningen 1177
www.1177.se
TAXI Stockholm 08 15 00 00
Skatteverket www.skatteverket.se
Hyresnämden www.hyresnamden.se
Hyresgästföreningen www.hyresgastforeningen.se
Adressändring www.adressandring.se
Elbolag www.fortum.com
www.vattenfall.se
www.nackaenergi.se
www.eon.se
www.graninge.se
Gula sidorna www.gulasidorna.se
Försäkringsbolag If hemförsäkring
www.folksam.se
www.lansforsakringar.se
www.trygghansa.se
Telefonbolag www.telia.se
www.glocalnet.se
www.tele2.se
www.tre.se
Transport: lokaltrafik www.sl.se
Transport: tåg www.sj.se